Všetci spolu bez predsudkov | Globálne vzdelávanie.sk

Všetci spolu bez predsudkov

Ako sa so študentmi citlivo rozprávať na témy týkajúce sa spolužitia s Rómami? Aké sú nové metódy a nástroje, ktoré vám môžu v tom pomôcť? Ako pracovať s predsudkami a mýtmi, ktoré sú hlboko zakorenené?

Pozývame Vás na trojdňový seminár pre učiteľov a budúcich učiteľov (študentov pedagogických odborov magisterského štúdia). 

Termín: 15. - 18. marec 2018
Plánovaný začiatok štvrtok 17:00, ukončenie v nedeľu obedom.

Miesto: Penzión Sidorovo pri Ružomberku 

Ciele semináru:

  • dať podporu učiteľom a predstaviť nástroje, ktoré umožňujú so žiakmi a študentmi citlivo otvárať témy ľudských práv, tolerancie a spolunažívania s ľuďmi z rôznych menšín, predovšetkým vo vzťahu k Rómom
  • rozvíjať zručnosti pedagógov a študentov v oblasti inkluzívneho vzdelávania
  • predstaviť novú príručku Rómovia mýty a fakty
  • vytvoriť priestor diskutovať a kriticky premýšľať

Seminár ponúka:

  • praktické vyskúšanie nových metód a nástrojov, ako vo výučbe citlivo otvárať témy ľudských práv, tolerancie a spolunažívania
  • súbor pripravených metodických materiálov použiteľných vo výučbe
  • skúsených lektorov s dlhoročnými skúsenosťami s inkluzívnym vzdelávaním a prácou v sociálne vylúčených lokalitách
  • príležitosť pýtať sa a zdieľať svoje skúsenosti s ďalšími pedagógmi

Na seminári budeme využívať interaktívne metódy zážitkového vzdelávania a vytvoríme priestoru na vašu vlastnú reflexiu, otázky a podnety z vašej strany. Lektori majú dlhodobé skúsenosti s prácou s rómskymi i nerómskymi deťmi a mládežou ako vo formálnou tak aj neformálnom vzdelávaní.

Zuzana Révészová - absolventka učiteľstva 1. - 4. a psychopédie. Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ. Ako lektorka pôsobila v národných projektoch (MRK, PRINED, ŠOV) i v tímoch na analýzy stavu inkluzívneho vzdelávania v Iuvente a ŠPÚ. Spolupracovala s Nadáciou Škola dokorán, Nadáciou Milana Šimečku, ETP Slovensko. S organizáciou Človek v ohrození externe spolupracuje ako koordinátorka programu vzdelávania. V súčasnosti pôsobí v špeciálnej ZŠ v Košiciach, kde pracuje so žiakmi s rôznymi vzdelávacími potrebami.

Andrej Gliganič – špeciálny pedagóg a terapeut. V minulosti tiež operátor Linky detskej istoty UNICEFu, psychoterapeut v resocializačnom zariadení pre liečbu závislostí, vedúci výchovy v Krízovom centre a dlhoročný pracovník nízkoprahových programov v sociálne vylúčených lokalitách. Venuje sa skupinovej psychoterapii a supervízii v pomáhajúcich profesiách. Je terénny intervent tímu krízovej intervencie Modrý Anjel a humanitárny pracovník Človeka v ohrození.

Katarína Karcolová – pôsobí na globálnom vzdelávaní v Človeku ohrození, kde koordinuje rôzne vzdelávacie projekty a prípravu metodických materiálov. V súčasnosti pracuje najmä s dokumentárnym filmom. Má skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, predovšetkým zážitkovou pedagogikou v práci s mladými ľuďmi.

Náklady:
Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie, cestovné).

Na seminár sa môžete prihlásiť cez online dotazník najneskôr do stredy 7.marca 2018.

Ak máte nejaké otázky kontaktujte Katarínu Karcolovú na katarina.karcolova@clovekvohrozeni.sk

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017

21. február 2018 - 13:52