Vladimír Burjan: Aký je (a aký by mal byť) postoj školy k postojom? | Globálne vzdelávanie.sk

Vladimír Burjan: Aký je (a aký by mal byť) postoj školy k postojom?

Na konci marca organizovalo OZ Človek v ohrození konferenciu o vzdelávaní pod názvom Má byť formálne vzdelávanie formálne?, ktorej cieľom okrem predstavenia aktuálnych projektov v oblasti globálneho vzdelávania a nových príručiek pre učiteľov, bolo vytvoriť priestor na diskusiu o postojoch vo formálnom vzdelávaní a o tom, čo má škola 21. storočia žiakov naučiť.

Jedným z hostí a zároveň hlavným rečníkom konferencie bol Vladimíra Burjana, riaditeľ Exam testing a šéfredaktor časopisu Dobrá škola, ktorý prispel do diskusie svojou prednáškou o postojoch a ich miestom v škole. Svoju prednášku začal výrokom Renaty Halaxovej (učiteľky z Čiech): „Nie je dôležité, aby žiaci vedeli, koľko má pavúk nôh, ale aby mu ich netrhali" a ukončil ju citátom spisovateľa a akademika C.S Lewisa: "Vzdelávanie bez hodnôt, akokoľvek je užitočné, robí z človeka iba chytrejšieho diabla." To o čom hovoril medzitým si môžete pozrieť v nasledujúcom videu z prednášky nazvanej Aký je (a aký by mal byť) postoj školy k postojom?

Vladimír Burjan: Aký je (a aký by mal byť) postoj školy k postojom?

 

Konferencia bola realizovaná s finančnou podporou Európskej únie a programu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid ako súčasť projektov Afrika bez mýtov a Učíme (sa) v globálnych súvislostiach (World-class Teaching). 

7. apríl 2015 - 17:01