Šport a globálne vzdelávanie | Globálne vzdelávanie.sk

Šport a globálne vzdelávanie

Hľadáme účastníkov na medzinárodný tréning v Írsku pre pracovníkov s mládežou, učiteľov, učiteľky a ľudí, ktorí sa venujú neformálnemu vzdelávaniu.

Tréning ponúkne nástroje, ako prepájať témy sociálnej inklúzie, nerovnosti a ľudských práv so športovými aktivitami.

Termín a miesto: 22. - 29. máj 2018 

Castle Saunderson, Belturbete, Írsko

Tréning ponúka:

  • Praktické ukážky športových aktivít, ktoré súvisia s Cieľmi udržateľného rozvoja (3 - Kvalita zdravia a života a 10 - zníženie nerovností)

  • Priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach v športe a o tom, ako sú tieto problémy či výzvy prepojené na Ciele udržateľného rozvoja (3 a 10)

  • Konkrétne príklady projektov a iniciatív zameraných na šport, ľudské práva, nerovonsť či inklúziu

  • Priestor pre účastníkov vytvárať a realizovať svoje vlastné športové aktivity súvisiace s týmito témami

Organizátor - Development Perspectives je írska organizácia, ktorá sa špecializuje na rozvoj a globálne vzdelávanie. Od roku 2006 sa venuje témam sociálnej spravodlivosti. Prostredníctvom zážitkového vzdelávania a participácie aktívne zapája jednotlivcov či tímy do programov neformálneho vzdelávania a tým prisievajú k hlbšiemu porozumeniu výzvam v oblasti rozvoja, chudoby či nerovnosti.

Náklady:

Účastnícky poplatok je 50 eur a platí sa po príchode na tréning. Všetky náklady na mieste sú hradené a cestovné náklady budú preplátené do výšky 275 eur. 

Prihlásiť sa môžete cez online prihlášku najneskôr do 13. apríla. V prihláške prosím uveďte informáciu, že ste sa o tréningu dozvedeli cez Človek v ohrození.  

Viac informácií nájdete v tomto Info pack-u. 

 

 

29. marec 2018 - 14:48