Seminár pre učiteľov na tému predchádzania extrémizmu | Globálne vzdelávanie.sk

Seminár pre učiteľov na tému predchádzania extrémizmu

Človek v ohrození Vás pozýva na seminár na tému predchádzanie extrémizmu. Ten poskytne učiteľom nové metódy a nástroje vytvorené na základe knihy Romantické násilie*, ktoré umožnia citlivo otvárať so študentmi témy predchádzania extrémizmu a hrozby radikalizácie mládeže. Seminár je koncipovaný veľmi prakticky a vedie ho skúsený metodik a lektor Andrej Návojský. Andrej sa dlhodobo venuje témam ako rozmanitosť, globálne vzdelávanie, meranie postojových zmien a vzdelávaniu budúcich novinárov v globálnych témach. Je autorom viacerých metodických príručiek a v poslednom období priamo pracuje s ľuďmi, ktorí získali azyl a pomáha im pri ich integrácii.

Trvanie a forma:
1. – 3. december 2017. Začínať budeme v piatok poobede (cca od 16:30) a končiť v nedeľu obedom
• seminár bude praktický s množstvom modelových aktivít, ktoré možno ľahko preniesť a adaptovať do vyučovania
• vytvoríme dostatok priestoru na vašu vlastnú reflexiu, otázky a podnety z vašej strany
• miesto realizácie je Hotel Villa Siesta v Novom Smokovci

Náklady:
Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené organizátorom (strava, ubytovanie, cestovné /cestovné sa prepláca po podujatí po doručení vyúčtovania/).


Na školenie sa môžete prihlásiť na emailovej adrese gabriela.mezeiova@clovekvohrozeni.sk najneskôr do 23. novembra (streda) a to dvaja až štyria učitelia za jednu školu, ktorí v priebehu decembra 2017 a januára 2018 na svojej škole zrealizujú testovanie min. dvoch vzdelávacích aktivít – k dispozícii budete mať 10 aktivít priamo alebo voľne inšpirovaných knihou Romantické násilie spolu s metodickými materiálmi. Popri prejavenom záujme o účasť na školení nám v rozsahu 75 slov napíšte aj aká je Vaša motivácia školenie absolvovať.


Ak máte akékoľvek otázky, pokojne sa obráťte na Gabrielu Mezeiovú e-mailom (gabriela.mezeiova@clovekvohrozeni.sk) alebo telefonicky na 0908 154 397.

*„Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda je pálčivý a strhujúci varovný príbeh o tom, ako bola Christianovi, osamelému outsiderovi, vštepovaná ideológia v čase, keď ako tínedžer najviac zo všetkého túžil niekam patriť. Po rokoch boja s monštrom, ktoré sám stvoril, bol schopný začať nanovo. Opustil skinhedské hnutie, vyštudoval univerzitu DePaul a začal úspešne podnikať. Čo je však dôležité, v roku 2010 sa podieľal na založení neziskovej organizácie na podporu mieru Life After Hate, ktorá pomáha ľuďom vymaniť sa zo združenia šíriaceho nenávisť a nájsť lásku k sebe samému, prijímať ostatných bez ohľadu na farbu pleti, náboženské vyznanie alebo sexuálnu orientáciu.“ (zdroj: Martinus.sk)  

21. november 2017 - 15:00