Seminár k novej príručke - Romantické násilie | Globálne vzdelávanie.sk

Seminár k novej príručke - Romantické násilie

Zaujímajú vás témy extrémizmu, diskriminácie a radikalizácie mladých? Chýbajú vám inovatívne aktivity, ktoré by tieto témy preniesli do vašej triedy? Chcete získať knihu Romantické násilie, ktorá je spoveďou bývalého skinheda do školskej knižnice?

Prihláste sa na jednodňový seminár Romantické násilie, ktorý organizuje nezisková organizácia Človek v ohrození a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Na seminári predstavíme metodickú príručku ku knihe Romantické násilie. Tá je príbehom bývalého amerického skinheda Christiana Piccioliniho a zaujímavým spôsobom opisuje jeho cestu k pravicovému extrémizmu aj jeho postupný návrat zo sveta nenávisti. Metodická príručka určená stredným školám ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré reflektujú témy ako príčiny radikalizácie mladých, extrémizmus, identita, vylúčené skupiny, diskriminácia či občianska angažovanosť a ponúkajú interaktívne metódy citlivé k daným témam.

Na seminári budete mať možnosť vyskúšať niekoľko aktivít, získate tlačenú príručku a viac kusov knihy Romantické násilie. Lektorsky zabezpečia seminár autori a autorky aktivít a lektorky Človeka v ohrození.

Pre koho je seminár určený?
Prihlásiť sa môžu učiteľky a učitelia stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Seminár je otvorený aj iným pedagogickým pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o dané témy vo vzdelávaní (školské psychologičky a psychológovia, ľudia z neformálneho vzdelávania a pod.)

Kde a kedy?

25. september 2018 - Prešov (10:00 - 15:00)
Miesto: OZ Barlička 

23. október 2018  - Žilina (9:00 - 14:00)
Miesto
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

 - Náklady na cestovné a obed sú hradené organizátorom.

V prípade záujmu vyplňte prihlášku a to najneskôr 7 dní pred termínom semináru v danom meste. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte manažérku projektu Katarínu Karcolovú na: katarina.karcolova@clovekvohrozeni.sk (prihlasovanie bolo uzavreté)

Rozhovor s Christianom Picciolinim, autorom knihy: Proti neonacizmu bojuje vlastným príbehom. Po ôsmich rokoch hnutie opustil.

Semináre už boli zrealizované v nasledujúcich mestách:
Nitra - 23. máj 
Košice - 29. máj
Banská Bystrica - 5. jún 
Ružomberok - 13. jún 
Bratislava - 14. jún
Trenčín - 20. jún

Metodická príručka a semináre sú realizované s finančnou podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku.

10. máj 2018 - 11:41