Predškolská príprava: metodika služby | Globálne vzdelávanie.sk

Predškolská príprava: metodika služby

Autor: 
kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
Slovenčina

Metodická príručka sa venuje predškolskej príprave v komunitných centrách, činnosť ktorých je upravená v Zákone o sociálnych službách. Cieľom metodiky je poskytnúť informácie a návod na spustenie podobných služieb ako už dlhodobo realizuje nezisková organizácia Človek v ohrození v sociálne vylúčených komunitách. Autori chcú odovzdať niekoľkoročné skúsenosti a vedomosti o tom, ako pomôcť naštartovať prácu s predškolákmi v komunitných centrách, všade tam, kde o tom uvažujú, len im chýbajú konkrétne postupy a návody.