Ponúkame Vám nový nástroj hodnotenia | Globálne vzdelávanie.sk

Ponúkame Vám nový nástroj hodnotenia

Iste ste sa pri tvorbe alebo realizácii aktivít v globálnom vzdelávaní zamysleli, či ich robíte kvalitne a správne, či zodpovedajú jeho princípom. Búrate stereotypy alebo ich, naopak, posilňujete? Používate obrazový materiál správne? Máte sa zamerať na čísla a štatistiku alebo tieto nie sú v kontexte globálneho vzdelávania dôležité? Máte u žiakov vzbudiť súcit alebo je tento cieľ nesprávny?

Aj na tieto otázky sa pokúsilo odpovedať OZ Človek v ohrození  v spolupráci s poľským partnerom z organizácie "Centrum občianskej výchovy". Tím ČVO preložil a modifikoval princípy globálneho vydelávania a zároveň tak  vytvoril sebaevalvačný manuál, v ktorom si každý učiteľ môže zhodnotiť, ako kvalitne realizuje aktivity na škole. Každá aktivita, ktorú tvorí, modifikuje alebo realizuje, sa dá zhodnotiť v štyroch stupňoch ku každému z dvanástich predstavených princípov.

Nástroj na meranie kvality globálneho vzdelávania založený na jeho princípoch si môžete stiahnuť TU.

 

 

 

1. október 2013 - 14:14