Medzinárodný tréning: Globálne vzdelávanie a mládež | Globálne vzdelávanie.sk

Medzinárodný tréning: Globálne vzdelávanie a mládež

North-South Centre patriaci pod Radu Európy pripravuje siedmy ročník medzinárodného tréningu pre ľudí, ktorí pracujú s mládežou.

Termín: 18 - 23 September 2017
Miesto: Mollina, Španielsko
Deadline: 28. júl 2017

Pre koho?
Ľudia venujúci sa práci s mládežou (profesionálne, dobrovoľnícky vo veku 18 - 30 rokov) so záujmom o globálne témy, ktorí chcú rozvíjať svoje interkultúrne kompetencie.

Cieľom medzinárodného tréningu je podporiť ľudí, ktorí pracujú s mládežou a zvýšiť ich kompetencie v oblasti inetrkultúrneho učenia, poskytnúť im nové metodiky a nástroje. 

Náklady:
cestovné aj ubytovanie je hradené organizátorom 

Na prihlásenie je potrebné:


Detailné informácie nájdete na stránke Rady Európy

19. júl 2017 - 16:52