Medzinárodná súťaž pre žiakov a študentov vo veku 10 - 20 rokov | Globálne vzdelávanie.sk

Medzinárodná súťaž pre žiakov a študentov vo veku 10 - 20 rokov

Počas prvého týždňa v decembri 2016 sa bude konať každoročný Filmový festival o ľudských právach this human world, ktorý sa premieta v renomovaných viedenských kinách ako napríklad v Gartenbaukino, Schikaneder a Topkino. 

Súťaž je otvorená pre všetkých žiakov a študentov od 10 – 20 rokov a školy každého typu. Tento rok je témou súťaže „BUDÚCNOSŤ JE NA NÁS – VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI A UTÓPIA“.

O téme môžu žiaci a študenti spoločne diskutovať so svojimi učiteľmi a vytvoriť k nej krátke filmy, fotky, fotopríbehy, kresby, koláže, modely alebo komiksy. Tento rok organizátorov zaujíma názor detí a mládeže na vyhliadky do budúcnosti a utópiu: Aká je Vaša vízia našej spoločnosti, správajúcej sa inkluzívne k ľuďom, ktorí hľadajú ochranu vo Vašej krajine, príp. v Európe? Ako by ste mohli tomu napomôcť? Viete si predstaviť budúcnosť, v ktorej dominuje mierové spolunažívanie? V čo vy osobne do budúcnosti dúfate pre seba, napr. v oblasti práce, vzdelania, rovnakých príležitostí a pre spoločnosť, v ktorej žijete v zmysle nedávneho vývoja udalostí? Ako môže zmeniť svet 17 nových cieľov trvalo udržateľného rozvoja?

Cieľom súťaže je priblížiť ľudské práva viac mladým ľuďom, dať žiakom a študentom príležitosť uvažovať o týchto témach kriticky, vyjadriť ich cez umenie a ponúknuť im platformu na prezentáciu svojej práce prostredníctvom filmového festivalu.

Účastníci si môžu sami vybrať výtvarnú techniku a materiál na svoju výtvarnú prácu. Výtvarné práce by nemali mať rozmery väčšie ako 80cm x 80cm. Účastníci, ktorí sa do súťaže prihlásia s výtvarnou prácou, v prvej fáze len pošlú fotografiu svojej práce, s opisom a informáciou o rozmeroch svojho diela. Ak postúpia do ďalšieho kola, porota ich požiada o zaslanie ich originálnej práce.

Víťazi z minulého ročníkaRovnako súťažiaci produkujúci krátky film si môžu slobodne vybrať žáner – hraný film, dokumentárny, animovaný, experimentálny, príp. fotopríbeh.
Maximálna dĺžka krátkeho filmu je max. 3 minúty
Formát filmu: ideálne 16:9
Súťažiaci môžu filmy vytvoriť a upravovať tým, čo majú k dispozícii sami a/alebo školy, akýmkoľvek digitálnym vybavením, všetkými typmi video kamier vrátane mobilných telefónov.
Filmové súťažné príspevky je možné zaslať poštou (adresa nižšie) ako DVD na this human world alebo e-mailom na adresu schulfilmprojekt@thishumanworld.com vo forme odkazu na heslom chránené video na Vimeo, odkiaľ si organizátor bude môcť príspevok stiahnuť. Pri zasielaní príspevku poštou alebo e-mailom je potrebné pripojiť aj informáciu o filme, mená a počet študentov, ktorí sa na projekte podieľali, e-mailom na schulfilmprojekt@thishumanworld.com.
Ďalšie dvoj- alebo trojrozmerné súťažné formáty by nemali byť rozmermi väčšie ako 80cm x 80cm. Fotku práce je potrebné podať online spolu s informáciou o rozmeroch a krátkym vysvetlením práce. Autor alebo autorka budú o originál požiadaní iba v prípade, že postúpili do ďalšieho kola.

Vedúci filmového projektu musí svoj príspevok zaregistrovať do 15. júna 2016 e-mailom na schulfilmprojekt@thishumanworld.com. Jedna trieda môže prihlásiť viac príspevkov, každý súťažný príspevok si však vyžaduje samostatnú registráciu do súťaže.
Registrácia musí obsahovať:
- meno a adresu školy;
- meno, e-mail, tel. číslo kontaktnej osoby v škole (učiteľ);
- počet a vek súťažiacich študentov.

Súťažné príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 30. októbra 2016. Porota sa bude skladať z rešpektovaných rakúskych filmových tvorcov a predstaviteľov filmového priemyslu. Porota vyhodnotí všetky príspevky a vyberie víťazov. Víťazi dostanú rôzne ceny, v závislosti od sponzorov.

V prípade ďalších otázok kontaktujte pani Lisu Wegenstein, členku projektu pre školy this human world school a organizačného tímu filmového festivalu this human world:
Lisa Wegenstein
this human world
Schleifmühlgasse 8/14
1040 Viedeň

E-mail: schulfilmprojekt@thishumanworld.com
Tel.č.: +43/1/5855888

Súťaž sa v roku 2016 bude konať pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) s podporou rakúskeho Federálneho ministerstva pre vzdelávanie a ženy (BMBF – sekcia Mediálne vzdelávanie).
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti z Maďarska, Rakúska, Slovenska a Slovinska.

Obsah vzniká s podporou: 

 

 

20. máj 2016 - 16:40