On-line kurz Globálne vzdelávanie: rozmer občianstva | Globálne vzdelávanie.sk

On-line kurz Globálne vzdelávanie: rozmer občianstva

North-South Centre, ktoré je súčasťou Rady Európy ponúka on-line kurz Globálne vzdelávanie: rozmer občianstva. Kurz prebieha v anglickom jazyku.

Termín: 4. február - 3. marec 2019

Kurz je určený pre každého, koho zaujíma koncept občianstva v rámci globálneho vzdelávania.

Cieľom je inšpirovať a posilniť občianstvo smerom k sociálnej spravodlivosti a udržateľnosti. Tento štvortýždňový kurz sa zameriava ako na teoretické tak aj praktické záležitosti s ohľadom na ideálny štát. Účastníci budú mať možnosť:

  • preskúmať existujúce koncepcie týkajúce sa občianstva, občianskej angažovanosti a participácie;
  • zadefinovať si kompetencie a možné cesty na vytvorenie aktívneho občianstva, ktorý vedie k sociálnej spravodlivosti a udržateľnosti;
  • konať smerom k aktívnemu občianstvu na lokálnej a globálnej úrovni;
  • spojiť sa s odborníkmi, inovátormi a inými relevantnými aktérmi v tejto oblasti.

Ak sa chcete prihlásiť je potrebné, aby ste mali:

  • aktívnu znalosť anglického jazyka
  • k dispozícii 10 hod. týždenne počas celého online kurzu
  • prístup na internet a základné počítačové zručnosti

Deadline na prihlásenie:

28. január 2019 prihláška TU 

Vybratí uchádzači získajú štipendium na pokrytie nákladov za kurz. Bližšie informácie o kurzoch nájdete na stránke Rady Európy 

7. január 2019 - 16:46