Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

141 kníh a publikácií

Najnovšie

Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2019
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka prináša skúsenosti Človeka v ohrození a Outward bound Slovensko so vzdelávacím programom, ktorý využíva zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo na posilnenie mladých a ich osobnostný rozvoj. Nájdete v nej kompletne spísaný vzdelávací modul (popis jednotlivých blokov a aktivít), informácie o tom ako prebiehala príprava tímu inštruktorov, aj to ako a prečo môže dobrovoľníctvo fungovať a posilňovať mladých zo sociálne vylúčených komunít. Príručka obsahuje aj zdielanie skúseností inštruktorov t.j. čo konkrétne im fungovalo a čo bolo výzva. 

Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2018
Jazyk:
Slovenčina

Príručku Rómovia mýty a fakty je určená učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, ale aj všetkým, ktorí chcú bližšie porozumieť Rómom, problematike (sociálneho) vylúčenia, či získať odpovede na rôzne otázky. Prvá, informačná časť detailne a veľmi citlivo rozoberá najčastejšie mýty a stereotypy o Rómoch. Tie, ktoré veľakrát zaznievajú v mediálnom aj verejnom priestore a predstavujú len nejaký, oklieštený výsek reality. Táto časť obsahuje spolu osem mýtov. V metodickej časti nájdete podnetné aktivity, ktoré sú prispôsobené školskému prostrediu (pripravené na 45-minútovú vyučovaciu hodinu). Využívajú E-U-R model (evokácia, uvedomenie a reflexia), rozvíjajú kritické myslenie a podnecujú diskusiu. Sú vhodné pre žiakov od 14 rokov a zároveň využiteľné aj v kontexte neformálneho vzdelávania.

Autor:
Kolektív autorov (Rada Európy)
Vydavateľstvo:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Keď budú deti vedieť o svojich právach, dokážu odsúdiť ich zneužívanie. Keď budeme pracovať s deťmi v prospech ľudských práv, získame si ich rešpekt. A keď sa deti samy začnú zasadzovať o ochranu ľudských práv, dokážu sa podieľať na budovaní lepšieho sveta. Príručka je neoceniteľným príspevkom k podpore detí a obhajobe ich ľudských práv v celej Európe.

Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2018
Jazyk:
Slovenčina

Projekt Jeden svet na školách prináša výber dokumentárnych filmov z festivalu do vašich škôl. Filmy často pracujú s osobnými príbehmi a aktivity k nim vám pomôžu otvárať so študentmi citlivo aktuálne témy. Ku každému filmu je informačná časť, ktorá rozoberá témy filmu a nájdete v nej množstvo odkazov na ďaľšie články a materiály.
Filmy:
Bojovníčka s nenávisťou (témy filmu: boj proti extrémizmu, aktivizmus jednotlivca)
Čo dokáže lož (témy filmu: falošné správy, konšpiračné weby, hybridná vojna)
Aktivistka (témy filmu: ochrana prírody, postavenie jednotlivca v spoločnosti, aktivizmus mladých)

metodická príručka
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2018
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka určená stredným školám ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré reflektujú témy ako príčiny radikalizácie mladých, extrémizmus, identita, vylúčené skupiny, diskriminácia či občianska angažovanosť. Príručka obsahuje interaktívne metódy citlivé k daným témam.

Štúdia o úrovni implementácie globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku
Autor:
Juraj Jančovič, Suzanne Penfold
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Autori publikácie zisťovali, či a do akej miery sú prítomné aspekty globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku, a kde by v súčasnosti mohol existovať priestor na zlepšenie danej situácie.
Štúdiu realizovala organizácia Človek v ohrození v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom dokumentárnych filmov globálne témy do školských tried. Filmy často pracujú s osobnými príbehmi a aktivity k nim vám pomôžu otvárať so študentmi citlivo aktuálne témy. V tomto prípade ide o témy neznášanlivosť, ľudské práva, integrácia a extrémizmus v troch filmoch:

Čakanie (doplňujúce informácie k téme utečenci a k téme maloletí bez sprievodu)
Zoči voči strachu (doplňujúce informácie k téma neznášanlisvosť a príklady útokov z nenávisti zo Slovenska a Českej republiky)
Narodil som sa na Luníku IX (témy sociálne vylúčenie, najčastejšie mýty a fakty týkajúce sa Rómov)

Metodiky k youtube videám Selassie-ho, ktoré približujú osudy utečencov, Rómov a Židov.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Matej Slažanský alias Selassie patrí k najúspešnejším slovenským youtuberom a popularitu si získal najmä medzi mladými ľuďmi.  Rozhodol sa, že v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti nakrúti sériu videí pod názvom Výlety naslepo. V nich približuje osudy ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach. Prostredníctvom vlastných zážitkov hovorí o svojich názoroch a nabúrava niektoré stereotypy a predsudky.

Autor:
Peter Ivanič / Svet medzi riadkami
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2018
Jazyk:
Slovenčina

Vďaka príručke Obrazy v našich hlavách - ako nepísať o "iných" bez "iných" určenej nielen budúcim novinárom by sme, možno na prvý pohľad trochu paradoxne, nemali zistiť, kto sú Rómovia či iní „iní”, ale v prvom rade kto sme my sami. Práve vďaka tomu budú mať čitatelia-študenti možnosť lepšie porozumieť, ako vlastne vzniká to, že sa domnievajú, že Rómovia sú iní a ako to vplýva na novinárske výstupy, ktoré ako novinári vytvárajú, na publikum, ktoré tieto výstupy prijíma, či spoločnosť, ktorú tieto výstupy formujú. Súčasne by vďaka publikácii mohli lepšie porozumieť vzťahu príčin a dôsledkov v spoločenských vzťahoch a vlastnej novinárskej pozícii v nich. Toto porozumenie potom v druhej časti publikácie aplikujeme na rôzne sociálne skupiny v rámci spoločenských vzťahov, pričom dôraz kladieme na menšiny ako potenciálne znevýhodnené spoločenstvá.

Publikácia sa delí na dve časti venované rovnakej téme z dvoch perspektív. Prvá časť publikácie sa pokúša vysvetliť, ako vzniká naša predstava o „iných” v kontexte médií, druhá nám to ukazuje na niekoľkých príkladoch z praxe.

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá obsahuje výber 8 aktivít, ktoré boli preložené do slovenského jazyka z originálu, ktorý tvorí až 21 aktivít. Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu, v ktorom boli zastúpené štyri organizácii z Talianska, Rakúska, Estónska a Slovenska. Pri ich tvorbe autori reagovali na potreby mládežníckych organizácií zozbieraných z prieskumov v jednotlivých krajinách. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií v teoretickej rovine. Priroritne sú určené pracovníkom s mládežou, no niektoré sa dajú použiť aj vo formálnom vzdelávaní. 

Odporúčané

kolektív autorov
Človek v ohrození
2018
Slovenčina
metodická príručka
kolektív autorov
Človek v ohrození, n.o.
2018
Slovenčina
Metodiky k youtube videám Selassie-ho, ktoré približujú osudy utečencov, Rómov a Židov.
Kolektív autorov
Človek v ohrození, n.o.
2016
Slovenčina
Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Lukáš Zajac
Človek v ohrození, n. o.
2016
Slovenčina
Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá
kolektív autorov
Človek v ohrození
2017
Slovenčina