Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Metodická príručka na občiansku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy

Autor: 
Jana Feherpataky-Kuzmová, Erich Mistrík, Paul Kindji, Arnold Kiss, Dávid Králik, Filip Struhárik
Vydavateľstvo: 
Inštitút pre aktívne občianstvo
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
Slovenčina

Často sa na Slovensku sťažujeme, že občania tejto republiky sú pasívni. Asi rovnako často sa sťažujeme, že škola nepripravuje deti na aktívne občianstvo v dospelosti. Táto knižka chce prispieť k tomu, aby slovenské školy podporovali u svojich žiakov aktívny občiansky prístup k životu, teda, aby rozvíjali občianske kompetencie žiakov. Ponúka preto veľmi praktické aktivity pre výchovu aktívnych občanov.