Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Bohuš a Dáša: Tváří v tvář migraci

Autor: 
kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
Čestina

Príručka sa skladá z ôsmych faktografických kapitol zaoberajúcich sa napr. migráciou v minulosti a dnes, jej príčinami a dôsledkami a jej vzťahu k rozvoju. Pozerá sa aj na odvrátenú stranu migrácie a rozoberá adaptáciu sa na cudzie prostredie. Každú kapitolu dopĺňajú krátke kreslené príbehy a návrhy aktivít pre prácu so žiakmi v triede. Práve tento formát príručky, informačná a metodická zložka, môže byť veľmi praktický a prínosný pre učiteľov.