Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Globális oktatás a középiskolákban Tantárgyak – földrajz, művészet és kultúra, polgári ismeretek, történelem

Autor: 
kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
OZ Človek v ohrození
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
Slovenčina

Séria aktivít k predmetom umenie a kultúra, dejepis, geografia a občianska náuka pre skoly s vyučovacím jazykom maďarským. Vždy predstavujú konkrétny prienik s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu. Texty pripravovali autorky a autor, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách a neskôr boli preložené do maďarského jazyka.