Chcete našu novú príručku? Pilotujte! | Globálne vzdelávanie.sk

Chcete našu novú príručku? Pilotujte!

Milé učiteľky, milí učitelia,

Predstavujeme vám náš nový publikačný prírastok s názvom Globálne vzdelávanie v slovenských školách, ktorý vám prinášame v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2, aby sme vám uľahčili praktické začleňovanie globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu na slovenských základných a stredných školách.

Publikácia sa primárne zameriava na zodpovedanie týchto otázok:

  • Prečo globálne vzdelávanie patrí do škôl?
  • Kedy je globálne vzdelávanie naozaj globálne - aké sú jeho základné princípy, metodologický a tematický rozmer?
  • Čo je to Udržateľný rozvoj a Agenda 2030 a ako ich začleniť do vašich hodín?
  • Ako pracovať s citlivými témami, ktoré vzbudzujú u žiačok a žiakov silné emócie a prečo sú cennou súčasťou vzdelávania?

Túto príručku zatiaľ nenájdete na našom webe, avšak máme k dispozícii 200 výtlačkov, ktoré ponúkame ako odmenu za účasť na pilotovaní našich nových aktivít do pripravovaných predmetových príručiek pre predmety Slovenský jazyk a literatúra, Etická výchova, Matematika a Geografia.

Ako sa zapojiť a získať príručku?

  • Prihláste sa cez online formulár, v ktorom upresníte, o pilotovanie aktivity z akého predmetu máte záujem
  • Počkajte na našu odpoveď a zaslanú aktivitu s inštrukciami ako pristúpiť k jej odvedeniu v rámci vášho vyučovania
  • Napíšte nám do konca júna 2019 stručnú spätnú väzbu o tom, ako prebehlo pilotovanie danej aktivity (vypĺňa sa vo forme online formulára)
  • Čakajte na doručenie našej novej publikácie Globálne vzdelávanie v slovenských školách poštou na adresu, ktorú ste zadali v dotazníku

Budeme veľmi radi, ak sa touto formou zapojíte do našich aktivít a pomôžete nám nielen šíriť povedomie o globálnych témach na vašich školách, ale aj otestovať nové aktivity do príručiek, ktoré pre vás pripravujeme.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na Tatianu Cárovú na tatiana.carova@clovekvohrozeni.sk

16. máj 2019 - 10:36