Projekty / Archív | Globálne vzdelávanie.sk

Projekty / Archív

Slovenská debatná asociácia ponúka mladým ľuďom možnosť zúčastniť sa programu Rozumne o menšinách. Naplánované sú dva víkendové semináre a mentorský modul.

Tento rok je témou súťaže „BUDÚCNOSŤ JE NA NÁS – VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI A UTÓPIA“. Forma: krátke filmy, fotky, fotopríbehy, kresby, koláže, modely alebo komiksy.

Česká organizácia Na Zemi akreditovala kurz celoživotného vzdelávania pre učiteľov do ktorého sa môžu prihlásiť i slovenskí učitelia.

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje.

Živica otvára ďaľší ročník Sokratov inštitútu pre mladých ľudí od 18 do 32 rokov, ktorý pozostáva z 10 víkendových workshopov, záverečného kolokvia s praktickým výstupom v podobe realizácie vlastného mikroprojektu.

Ponuka pre stredné školy zapojiť sa do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je podpora učiteľov využívať projektové vzdelávanie a podporovať lokálne študentské iniciatívy.

OZ Človek v ohrození hľadá mladých ľudí, ktorí majú chuť a záujem spolupracovať s nami ako lektori globálneho vzdelávania. Termín: 1.- 3. apríl 2016

Venujete sa mladým ľuďom a radi by ste sa naučili, ako prepájať viac globálne témy s vašimi aktivitami? OZ Človek v ohrození hľadá pracovníkov s mládežou na medzinárodne workshopy a tréning.

Do Zvolena a Bratislavy príde český etnológ a filmár Tomáš Ryška, ktorý strávil roky s pôvodnými obyvateľmi severného Thajska. Živica vás pozýva na jeho prednášku.

Česká nezisková organizácia NaZemi pripravuje jarnú edíciu kurzu pre učiteľov k témam kritického myslenia a globálneho vzdelávania.

Discover how the world is interrelated, look for the prejudices, that distort how we see the world.

Globalisation puts us in more or less direct relationship with people in other parts of our common planet. What has been far in the past, nowadays directly affects us. Therefore it is no longer feasible to divide world into “domestic” and “foreign”. It needs to be seen and presented as a complex of diverse and often not fair relations, relations in which we directly take part. And this new awareness should be reflected in media and journalists’ outputs.