Globálne vzdelávanie.sk

Projekty

Medzinárodný seminár pre pracovníkov s mládežou, ktorí chcú vo svojich aktivitách reagovať viac na aktuálne globálne témy a hľadajú nové nástroje, nápady a inšpiráciu.

Chceš sa dozvedieť ako učiť zaujímavo a „inak“? Vyskúšať si modelovo odučiť vyučovaciu hodinu? Naučiť sa ako používať a vytvárať interaktívne aktivity pre žiakov? Zistiť ako v rámci svojich predmetov učiť aj o vzájomnom globálnom prepojení?

V databáze dokumentárnych filmov OZ Človek v ohrození pribudli nové filmy, vhodné pre školy aj organizácie, ktoré pracujú s mladými v mimoškolskom vzdelávaní.

Slovenská debatná asociácia ponúka mladým ľuďom možnosť zúčastniť sa programu Rozumne o menšinách. Naplánované sú dva víkendové semináre a mentorský modul.

Tento rok je témou súťaže „BUDÚCNOSŤ JE NA NÁS – VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI A UTÓPIA“. Forma: krátke filmy, fotky, fotopríbehy, kresby, koláže, modely alebo komiksy.