Globálne vzdelávanie.sk

Projekty

Prihláste sa na víkendové školenie (10.-12.5.2019) o citlivých globálnych témach s lektorkou Janette Motlovou Maziniovou a zistite, ako na citlivé témy vo vašej výučbe.

Na festivale dokumentárnych filmov Jeden svet ako aj oddelení globálneho vzdelávania v Človeku v ohrození máme každý rok stážistku/stážistu z Univerzity Palackého v Olomouci. Naposledy neodeliteľnou súčasťou tímu bola Veronika. Aké to pre ňu bolo? 

Ponuka on-line kurzu z North-South centra Rady Európy určený pre každého koho zaujíma koncept občianstva v rámci globálneho vzdelávania. Kurz prebieha v anglickom jazyku. Termín: 4. február - 3. marec 2019

Užite si s nami víkendové stretnutie (25.-27.1.2019) a zapojte sa do e-learningu o globálnych témach v predmetoch slovenčina a etika z pohodlia vášho domova.

Z festivalu Jeden Svet 2018 sme vybrali 3 dokumentárne filmy pre školy. Vytvorili sme k nim metodiku s užitočnými informáciami k témam, ktoré filmy otvárajú.