Globálne vzdelávanie.sk

Projekty

Tento rok je témou súťaže „BUDÚCNOSŤ JE NA NÁS – VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI A UTÓPIA“. Forma: krátke filmy, fotky, fotopríbehy, kresby, koláže, modely alebo komiksy.

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje.

Živica otvára ďaľší ročník Sokratov inštitútu pre mladých ľudí od 18 do 32 rokov, ktorý pozostáva z 10 víkendových workshopov, záverečného kolokvia s praktickým výstupom v podobe realizácie vlastného mikroprojektu.

Ponuka pre stredné školy zapojiť sa do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je podpora učiteľov využívať projektové vzdelávanie a podporovať lokálne študentské iniciatívy.

OZ Človek v ohrození hľadá mladých ľudí, ktorí majú chuť a záujem spolupracovať s nami ako lektori globálneho vzdelávania. Termín: 1.- 3. apríl 2016