Globálne vzdelávanie.sk

Projekty

Užite si s nami víkendové stretnutie (25.-27.1.2019) a zapojte sa do e-learningu o globálnych témach v predmetoch slovenčina a etika z pohodlia vášho domova.

Z festivalu Jeden Svet 2018 sme vybrali 3 dokumentárne filmy pre školy. Vytvorili sme k nim metodiku s užitočnými informáciami k témam, ktoré filmy otvárajú. 

Medzinárodný deň ľudskej solidarity, ktorému patrí 20. december, nám pripomíná napríklad boj proti chudobe, korupcii alebo terorismu. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.

18. december je medzinárodným dňom migrantov. Radi by sme vám ponúkli niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinach.

10. decembra si pripomíname ako deň ľudských práv. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.