Globálne vzdelávanie.sk

Projekty

Ponúkame vám novú príručku k téme extrémizmu, vytvorenú ku knihe s rovnakým názvom. Príručku bezplatne posielame učiteľkám a učiteľom stredných škôl.

Nauč sa dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom okolí! Pozvánka na víkendový seminár pre študentov a študentky stredných škôl. Termín: 26. - 28.10. Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta

Zoznam dokumentárnych filmov z festivalu Jeden Svet s metodikami, vhodné na školské vyučovanie (45 min vyučovacie hod.) ale aj neformálne vzdelávanie v mládežníckych organizáciach. 

Nový projekt na podporu globálneho vzdelávania, ktorý sa zaoberá Cieľmi udržateľného rozvoja a citlivými témami v spoločnosti. 

Príručka Rómovia mýty a fakty je určená predovšetkým učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl. Okrem informačnej časti k jednotlivým mýtom v nej nájdete podnetné aktivity, ktoré citlivým spôsobom pracujú s témami ako identita, porozumenie a rozvíjajú kritické myslenie a empatiu.